سیستم استعلام قیمت - بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل
مدت زمان بیمه نامه :  
سالهای بدون خسارت تاریخ اعتبار بیمه نامه
تعداد کوپن استفاده شده:
تعداد خسارت مالی : تعداد خسارت جانی :
نوع خودرو: سیستم:
کاربری: سال ساخت:  
ظرفیت: 4 نفر  0 کیلوگرم  4 سیلندر
   
حوادث مالی: حوادث جانی:    
حوادث راننده:    
قیمت بیمه(بدون مالیات)
   
    www.MellatInsurance.com